NOTIS: PEJABAT MISION BUKA SEMASA PKPB TAPI HANYA UNTUK URUSAN PENGKEBUMIAN SAHAJA.