Program Kesedaran, Pemeriksaan Gigi dan Pembersihan Gigi