PERMOHONAN LAWATAN KE RUMAH UNTUK SAKRAMEN PENGURAPAN ORANG SAKIT, KOMUNI DAN PENGAKUAN BAGI YANG BENAR-BENAR PERLU (ORANG SAKIT, UZUR DAN KURANG UPAYA).

Need help?