QUESTIONAIRE

Please kindly take the health screening test before leaving home for Mass.
Health Screening/Declaration for Attending Mass in Church/Chapel in Penampang Parish During Recovery Movement Control Order

Sila lengkapkan maklum balas ini sebelum keluar untuk mangikuti Misa Kudus.
Pemeriksaan Kesihatan / Deklarasi Kesihatan untuk Menghadiri Misa di Gereja di Paroki Penampang Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pemulihan

Need help?